Wat is reiki?

Reiki is Japans voor ‘universele levenskracht‘. Het is de kracht die het leven op Aarde doordringt en stuwt. Tijdens een reikibehandeling werken we met die kracht en laten ze via onze handen stromen naar de ontvanger om wat uit evenwicht geraakt is, opnieuw te helen. Het is een zachte methode die op de kledij wordt gebracht.


Wat doet reiki?

Reiki is een holistische manier van werken waarbij het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt aangesproken. Reiki zorgt er voor dat er terug harmonie komt tussen lichaam en geest. Door de handen op bepaalde plaatsen te leggen brengen we energie en stroming naar gebieden die vastzitten.


Voor wie is reiki bedoeld?

Iedereen die openstaat voor deze holistische zienswijze, kan reiki ontvangen. Vooral mensen die nood hebben aan energie, verlichting van pijn of emotionele ondersteuning, maar ook mensen die mentaal ‘vast’zitten, zijn geholpen met deze healingmethode.


Hoe gaat een reikibehandeling in zijn werk?

We voeren altijd een verkennend gesprek en luisteren naar de noden van het moment.

Tijdens de sessie gebruiken we verschillende handposities om energie door te geven, in beweging te brengen en goed te laten stromen bij de ontvanger. Sommige mensen voelen tintelingen, koude of warmte, maar dat is geen noodzaak om van een goede behandeling te spreken. Reiki geeft je een heel ontspannen, rustgevend gevoel, eventjes alle stress weg uit geest en lichaam en heerlijk genieten van een sessie tijd-voor-jezelf.